Slider

Vì khóa học dành cho thiếu nhi thì Doremon không dạy kiến thức Master Mind, mà chỉ dạy mỗi tiếng Anh, cho nên nó sẽ khai giảng mỗi ngày, tức là con cái của các bạn muốn học bất cứ lúc nào cũng được

Các bạn nhớ đọc cẩn thận thông tin cụ thể của 2 topic sau trước khi đăng ký học, và tránh hỏi những câu không cần thiết

Độ tuổi

Khóa học dành cho học viên từ 18 TUỔI TRỞ LÊN.
Khóa học dành cho học viên từ 18 TUỔI TRỞ LÊN.
Khóa học dành cho học viên DƯỚI 18 TUỔI.

Master Mind

Không có
1 tuần/bài
Không có

Phí hội viên

600 nghìn/tháng
1.2 triệu/tháng
800 nghìn/tháng

Điều kiện tham gia

Mua tài liệu gồm: sách CHTATK phiên bản Normal và Tư duy thiên tài
Mua tài liệu gồm: Giáo trình LÀM GIÀU VIP
Mua tài liệu gồm: Giáo trình THIẾU NHI

Khi các bạn đã đăng ký tham gia xong thì Doremon sẽ liên lạc với các bạn thông qua email của Doremon mà các bạn đã biết là reviewstrustworthy@gmail.com.

Hoặc Doremon có thể nhờ tiếp tân tại NGÔI TRƯỜNG ƯỚC MƠ của Doremon liên lạc với các bạn qua điện thoại, sdt của Ngôi trường ước mơ là: 08 66543009

Các bạn nhớ 2 thông tin đó, để chừng khi Doremon liên lạc với các bạn thì các bạn biết đó là Doremon nhé:

Email của Doremon: reviewstrustworthy@gmail.com. Khi liên hệ với các bạn bằng email thì Doremon là người trực tiếp liên hệ cho các bạn

Điện thoại của Ngôi trường ước mơ: 08 66543009. Doremon không phải là người trực tiếp gọi điện cho các bạn thông qua số điện thoại đó đâu nhé, mà Doremon sẽ nhờ tiếp tân hoặc học trò của mình gọi để xác nhận thông tin với các bạn khi cần

Shadow
Slider

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP THẬT TỐT VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG