HỌC VIÊN TÀI NĂNG

 NẾU CÁC BẠN CHƯA BIẾT RÕ VỀ LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG VÀ MUỐN TÌM HIỂU THÌ HÃY ĐĂNG KÝ HỌC THỬ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

NHỮNG HỌC VIÊN TÀI NĂNG CỦA LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG

TRỊNH THỊ VÂN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGỌC DANH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

HOÀNG MINH TUẤN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGUYỄN QUANG TUYẾN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGUYỄN ĐỖ QUỲNH GIANG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGUYỄN TRUNG NGHĨA

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

LÊ THỊ THANH LAM

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGỌC MY

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

TẠ THỊ HUYỀN THƯƠNG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

NGỌC ÁNH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

PHẠM VĂN THIỆT

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

ĐỖ THANH TRANG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

THU HÀ

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG