NẾU CÁC BẠN CHƯA BIẾT RÕ VỀ LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG VÀ MUỐN TÌM HIỂU THÌ HÃY ĐĂNG KÝ HỌC THỬ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

NHỮNG HỌC VIÊN TÀI NĂNG CỦA LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG

TRỊNH THỊ VÂN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGỌC DANH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG


 

HOÀNG MINH TUẤN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGUYỄN QUANG TUYẾN

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGUYỄN ĐỖ QUỲNH GIANG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGUYỄN TRUNG NGHĨA

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

LÊ THỊ THANH LAM

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

ĐÀO THỊ THÙY LINH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

TẠ THỊ HUYỀN THƯƠNG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGỌC ÁNH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG 

 

PHẠM VĂN THIỆT

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

TẠ VĂN VINH

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

ĐỖ THANH TRANG

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

THU HÀ

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

NGỌC MY

Học Viên Lớp Học THINK BIG AND LIVE BIG

 

VÀ CÒN VÔ SỐ NHỮNG HỌC VIÊN NHƯ VẬY NỮA. LỚP HỌC THINK BIG AND LIVE BIG CHỈ DÀNH CHO NHỮNG CON NGƯỜI MUỐN SỐNG CHO ƯỚC MƠ VÀ VƯƠN ĐẾN CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC