NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ NHẬN SÁCH CỦA TÁC GIẢ PHAN NGỌC QUỐC

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

THƯ VIỆN QUỐC GIA VN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HCM

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

ĐH TÀI CHÍNH-QUẢN TRỊ KD

ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐẠI HỌC HÀ NỘI

ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ĐẠI HỌC KT-CN CẦN THƠ

ĐẠI HỌC VINH

ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

HUYỆN ĐỨC PHỔ

ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN